Oznakowanie jaj

FIRMA

Z dumą od 1981 roku dostarcza świeże jaja!

NASZE JAJA

To jakość, ekologia, smak, tradycja oraz zdrowie!

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu oraz do składania zamówień

Sposób znakowania jaj wyprodukowanych jest ściśle określony przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (10 lipca 2007 r.).

Jaja muszą być oznaczane pieczątkami zawierającymi następujące informacje: sposób chowu, kraj pochodzenia, kod województwa, kod powiatu, kod zakresu działalności oraz numer konkretnej fermy. Dzięki oznakowaniu w przypadku jakichkolwiek problemów (np. zakażenia jaj „Salmonellą”) odpowiednie służby są w stanie bez trudu dotrzeć do producenta i usunąć ze sklepów całą zainfekowaną partię.

§ Znaczenie pieczątek

Na każdym opakowaniu jaj powinna także znaleźć się ich data przydatności do spożycia. Z obowiązku znakowania zwolnieni są tylko niektórzy mali producenci. Jedną z ważniejszych informacji dla konsumenta jest numer oznaczający system chowu kur. Numerem „0” oznaczone są jaja z chowu ekologicznego, „1” – z chowu na wolnym wybiegu, „2” – z chowu ściółkowego, „3” – z chowu klatkowego. Wszystkie typy produkcji mają kilka cech wspólnych. W każdym przypadku jest to chów kontrolowany, objęty nadzorem weterynaryjnym. Jaja oznaczone są opisanymi wyżej pieczątkami. Ich termin przydatności do spożycia wynosi 28 dni od zapakowania, a czas transportu z kurnika i pakowania nie może być dłuższy niż trzy dni. Zabronione jest stosowanie w żywieniu kur niosek paszy zawierającej antybiotyki. Leki mogą być stosowane tylko w wypadku choroby stada. Wówczas jednak jaja nie trafiają do sprzedaży. Po podaniu antybiotyku musi być zastosowana odpowiednio długa karencja.

01

Jedynki

Jaja oznaczone jako „1” pochodzą z chowu wolnowybiegowego. W tym systemie kury nioski mają dostęp do wyścielonego ściółką pomieszczenia oraz do wybiegu na świeżym powietrzu, co przekłada się na nieco gorsze warunki sanitarne niż w systemach zamkniętych. Podobnie jak w systemie chowu klatkowego i ściółkowego, w żywieniu kur niosek w systemie wolnowymiegowym stosowane są pełnoporcjowe mieszanki. Chów tego typu jest mniej efektywny ekonomicznie niż klatkowy czy ściółkowy, głównie ze względu na utrzymanie odpowiedniej jakości wybiegów i często trudnych warunków pogodowych. Przekłada się to na wyższą cenę jaj.

02

Dwójki

Jaja oznaczone numerem dwa pochodzą od kur z chowu ściółkowego. W tym systemie ptaki swobodnie poruszają się w zamkniętych, pokrytych ściółką pomieszczeniach. W żywieniu dopuszczalne jest stosowanie pasz zawierających GMO, ale podobnie jak w wypadku „trójek”, kury mogą być karmione według systemu wybranego przez producenta. Pod względem stanu sanitarnego, „dwójki” nie dorównują „trójkom”, choć również utrzymują wysoki poziom. W chowie ściółkowym więcej czasu upływa od zniesienia jaja do przetransportowania go do chłodni. Pod względem kosztów produkcji jest to system mniej ekonomiczny niż chów klatkowy ze względu na większy nakład pracy ludzkiej.

03

Trójki

Jaja oznaczone numerem trzy pochodzą z chowu klatkowego. Zgodnie z wymogami prawnymi UE kury nieśne utrzymywane są w klatkach wzbogaconych, w których mogą wykazywać charakterystyczne dla gatunku zachowania, takie jak: grzebanie, siedzenie w gnieździe lub na grzędzie, ścieranie pazurów czy kąpanie się w piasku. W Polsce stosowanie urządzeń starego typu, niespełniających tych wymagań, jest zabronione od stycznia 2012 r. W przypadku chowu klatkowego dopuszczalne jest stosowanie pasz zawierających surowce paszowe GMO. Producenci jednak czasami z tej możliwości rezygnują i stosują pasze o podwyższonej jakości. W tego typu fermach mogą też być wytwarzane jaja funkcjonalne o zwiększonej zawartości pożądanych składników odżywczych. W obu przypadkach producenci bardzo chętnie zamieszczają na ten temat informację na opakowaniu. Jaja produkowane w systemie intensywnym cechuje wysoka jakość pod względem sanitarnym, co jest ich zaletą. W porównaniu z innymi typami chowu, znacznie rzadziej występuje w przypadku zakażenie „Salmonellą”. Zniesione przez kurę jajo od razu trafia na taśmę, którą jest transportowane do pomieszczeń chłodniczych o odpowiednim standardzie sanitarnym. Kolejną zaletą „3” jest ich niższa cena niż jaj z innych systemów chowu. Chów klatkowy można określić najbardziej ekonomicznym. Cena jaj będzie wyższa, jeśli producent stosuje droższą paszę lub specjalne dodatki podnoszące walory odżywcze produktu.

Ferma Drobiu

Fermy Wiejak Mełgiew
Eggs Investment Sp. z o.o.
21-007 Mełgiew, ul. Piasecka 49A

Punkt sprzedaży jaj

Rynek Elizówka – boks C 02
Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
tel. 504 424 744

Sprzedaż

Sprzedaż jaj
Tel. 504 424 744
Sprzedaż kur
Tel. 883 28 38 48